Technieken

Spuitgieten

Spuitgieten

Spuitgieten is een vormtechniek voor thermoplasten met een laag smeltpunt. Bij het spuitgiet proces wordt kunststof (granulaat of poeder) eerst gesmolten, waarna het onder hoge druk in een matrijs wordt gespoten. In de matrijs zit een holte die de juiste vorm van het product bepaalt. Door afkoeling wordt het kunststof hard en verkrijgt men het gewenste eindproduct.
Spuitgieten is één van de meest gebruikte technieken om kunststof onderdelen vorm te geven.

Proces van spuitgieten

Het proces begint allereerst met het smelten van het kunststof granulaat of kunststof poeder (2). De gesmolten kunststof wordt middels een doseerschroef (1)
door een kleine inspuitopening (3) gedrukt in de matrijs (4 + 6). In de matrijs bevind zich een holte (5) waarin het gesmolten kunststof samen komt.
De holte vult zich volledig met de vloeibare kunststof.

Vervolgens laten we de matrijs afkoelen zodat het kunststof kan stollen. Zodra de matrijs voldoende is afgekoeld wordt de matrijs geopend en blijft een verhard kunststof halffabrikaat (5) over. Op de afbeelding hieronder is het proces schematisch weergegeven.

Spuitgietproces in schema

1. doseerschroef

2. invoer granulaat

3. spuitopening

4. matrijs (deel A)

5. holte / product

6. matrijs (deel B)

Toepassingen

Middels spuitgieten is het mogelijk om complexe producten te maken.
Bij het maken van spuitgietproducten wordt in de meeste gevallen uitgegaan van grote aantallen. Dit komt met name doordat het maken van een matrijs relatief hoge kosten met zich meebrengt.

Bij een productie van grote aantallen zal spuitgieten dus de voorkeur hebben. Indien mogelijk wordt de kostprijs laag gehouden door de producten zo dun mogelijk te maken. Wanneer het product dun is zal het ook sneller afkoelen, waardoor de productiecyclus ingekort kan worden.

Als het kan en wenselijk is kunnen ook méérvoudige matrijzen ingezet worden. Dat wil zeggen: in één matrijs zitten meerdere dezelfde vormen (eindproducten), waardoor er bij elke cyclus meerdere producten tegelijk worden geproduceerd.