Retour en teruggavenrecht

Recht van teruggave bestaat alleen bij artikelen die gebreken vertonen of bij gerechtvaardigde reclamaties. Van foutieve leveringen worden telefonische bestellingen uitgesloten, daar hierbij sprake kan zijn van een overbrengingsfout, derhalve prefereren wij schriftelijke bestellingen.


Ongefrankeerde en onaangekondigde retourzendingen worden niet geaccepteerd. Eventuele retourzendingen of ruilen van goederen kan uitsluitend plaatsvinden met een RMA formulier en ná telefonisch overleg en t.a.v. de medewerker met wie de afspraak is gemaakt en dient te geschieden in originele verpakking, met leveringsbon en het juiste retouradres. Voor goederen die door u fout besteld zijn en geretourneerd worden, berekenen wij 10% bewerkingstoeslag van het totale orderbedrag. Uitgesloten zijn artikelen die niet in de catalogus staan en speciaal voor u vervaardigde artikelen.